Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Edificio Fontán, CISPAC
Cidade da Cultura de Galicia
Monte Gaiás, s/n 15707
Santiago de Compostela
http://cispac.gal/